hathayoga1dvd2

 

 

HATHA YOGA | 1 - 2. Basım
DVD

Hazırlayan: Uma Jyoti, Bora Ercan, Ürün Kurtiç
Dil: Türkçe
Yayın Tarihi: 2014
ISBN: 9944494908

Türkiye’nin en iyi yoga hocalarından Uma Jyoti, Bora Ercan ve Ürün Kurtiç ile Hatha Yoga öğrenmek ve geliştirmek ister misiniz?

Hatha Yoga, temeli 15.yüzyılda Swami Swatmarama tarafından yazılmış olan Hatha Yoga Pradipika’ya dayanan ve yüzyıllar içinde günümüzdeki birçok okuluna / akımına temel oluşturmuş olan bir yoga sistemidir. Ha, Sanskrit dilinde ay; tha ise güneş demektir. Ay varlığımızın durağan yönünü simgelerken, güneş de hareketli yönü simgeler. Hatha Yoga uygulamaları yoga duruşlarını, nefes uygulamalarını, arınma yöntemlerini, çakra sistemini, mudraları, enerji kanallarını, enerji kilitlerini içerir.

Hatha Yoga, günümüz insanının gereksinimlerine yanıt verebilen en mükemmel sistem olduğu için hemen hemen bütün dünyada büyük bir ilgiyle karşılanmış ve hızla yaygınlaşmıştır. Bugün, farklı isimlerle anılan birçok yoga tekniği, hiç tartışmasız Hatha Yogaya dayanır. İçsel ve dışsal dünya, erillikle dişillik, durağanlıkla dinamizm Hatha Yoga pratikleri esnasında birbiriyle dengelenir.